شکر ساب
Sugar Grinder

داغ زن دور متغیر
Variable hotting Mixer
فوریه 15, 2021
دستگاه بامیه
Dough Pressure Machine
فوریه 15, 2021