چانه پهن کن
Dough Spreader

خمیر گیر
Dough Mixer
می 2, 2016
چانه گیر نانوایی
Dough Cutting Machine
فوریه 15, 2021