فوریه 15, 2021

چرخ گوشت
Meat Grinder

فوریه 15, 2021

دستگاه بامیه
Dough Pressure Machine

فوریه 15, 2021

شکر ساب
Sugar Grinder

فوریه 15, 2021

داغ زن دور متغیر
Variable hotting Mixer