فوریه 15, 2021

چانه گیر نانوایی
Dough Cutting Machine

فوریه 15, 2021

چانه پهن کن
Dough Spreader

می 2, 2016

خمیر گیر
Dough Mixer

می 2, 2016
میکسر-قنادی-مهر-پخت

میکسر قنادی
Confectionery Mixer